Kontakt Doprava Blog

Informácie pre zákazníkov/Info

SÚŤAŽ - nakupovať u nás sa oplatí

U nás sa nakupovať oplatí

Veľmi si vážime vás - našich zákazníkov a preto sme si pre vás pripravili SÚŤAŽ. Vyhrať môžete akýkoľvek pár topánok z našej širokej ponuky úplne zadarmo.  


Na zapojenie stačí ak:

• Vo vašom instagramovom príbehu alebo poste s topánočkami zakúpenými u nás označíte @barefootovo

Možete sa odfotiť u nás pri našej novej fotostene, alebo kdekoľvek inde pri nosení, rozbaľovaní.. (kreativite sa medze nekladú :))


Všetky príspevky budeme zdieľať na našom instagrame a 15.6. vyžrebujeme jedného výhercu topánočiek.

Či už si vyberiete jesenné, letné alebo zimné obutie je len na vás.

Osobny odber

Osobný odber tovaru je možný v našej kancelárii:

 

Dom Kultúry RUŽINOV

1.poschodie BLOK A

Kancelária 208

Ružinovská 28,

82104 Bratislava

 

Osobný odber:

Vyhradené časy v týždni od 28.10.2019 do 03.11.2019 pre prevzatie tovaru zakúpeného cez eShop:

Pondelok          -
Utorok  10:00-11:00
Streda  10:00-11:00
Štvrtok          -
Piatok          -
Sobota - Nedeľa ZATVORENÉ

Prípadne na základe dohody je možny osobny odber aj vo Vajnoroch a mimo uvedenych casov.

 

Obchodné podmienky
Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne. 8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.babybareshoes.sk, uskutočňované: Barefootovo s.r.o., so sídlom Rumančeková 18 , 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50144782, DIČ: 2120189313, IČ DPH: SK2120189313 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel: sro, vložka č. 108626/B

(ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.
Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.
Predávajúcim sa rozumie obchod Barefootovo, spoločnosť Barefootovo s.r.o., so sídlom Rumančeková 18, 82101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50144782, IČ DPH: SK2120189313,/ďalej len ,,predávajúci“/
Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.
Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barefootovo.sk, elektronickej pošty, telefonicky.
Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.barefootovo.sk.

Článok II.
Objednávanie tovaru

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.barefootovo.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky.
Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.
Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.
V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode www.babybareshoes.sk, upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok III.
Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:
SPS kuriérskou službou - na dobierku alebo vopred na účet; orientačná doba dodania 2-14 dní ( podľa stavu na sklade/ po obdržaní platby na účet) .
3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.
4. Poštovné/dopravné a balné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v čl. III bod 2 sú pri doručení SPS kuriérom pri platbe na účet predávajúceho 2,90,- Eur, pri platbe formou dobierky 3,60,- Eur , pri zaslaní Slovenskou poštou doporučene 2.triedou pri platbe vopred na účet -1,80€, pri zaslaní Slovenskou poštou 2.triedou doporučene na dobierku 2,50€, pri platbe vopred na účet(Zahraničie) 5,90€. Výdajné miesta Zasilkovna.cz,pri platbe vopred na účet-90,79CZK, výdajné miesta Zasilkovna.cz- pri platbe na dobierku-109,71CZK.
5. (Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.
6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.
Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.babybareshoes.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti či platobnou kartou na mieste odberu objednávky. Dobierka sa vzťahuje len na územie SR,ČR a Rakúska. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade zasielania tovaru do iných zahraničných krajín ,mimo ČR, Rakúsko kupujúci uhradí cenu tovaru vopred prevodom na účet.
Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Článok V.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem svojich zamestnancov, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 7. právo na prenosnosť osobných údajov,
 8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa., ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Ochrana osobných údajov: 

ČASŤ II.
Reklamačný poriadok

Článok VI.
Predmet reklamácie

Predmetom reklamácie môže byť:
tovar zakúpený u predávajúceho
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Článok VII.
Podmienky reklamácie

V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.
Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak
Pri reklamácii je nutné predložiť pokladničný blok alebo faktúru (k tovaru ku ktorému bol vystavený).
Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní „Reklamačný protokol“. Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.
Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.
Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.
V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@barefootovo.sk . Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru a číslo účtu na ktorý budú vrátené peniaze. Zároveň je možné vyplniť a zaslať  formulár na odstúpenie od zmluvy ( emailom alebo spolu s faktúrou, Barefootovo-formular-na-odstupenie-od-zmluvy ). Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku predávajúceho,( doporučene, NIE na dobierku, tovar zaslaný formou dobierky predávajúci nemusí prevziať)kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar a doručenie od predávajúceho kupujúcemu (len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka a len v prípade, že sa vracia všetok tovar, nie len niektorá položka) zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).
Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj:
ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

ČASŤ III.
Záverečné ustanovenia

Článok IX.
Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Článok X.

Pri neprevzatí tovaru objednaného prostredníctvom www.barefootovo.sk, máme právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15,- Eur. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a odoslaná na jeho adresu. Táto musí byť uhradená do 14 dní od prevzatia.

Ak si z nejakého dôvodu kupujúci nemôže zásielku prevziať, je povinný nás telefonicky kontaktovať.

Doprava a platby

TOVAR POSIELAME ŠTANDARDNE SLOVAK PARCEL SERVICE KURIÉRSKOU SLUŽBOU ALEBO SLOVENSKOU POŠTOU.

Poštovné SR - Kuriér SPS:

2,90€ – doručenie Kuriérom Slovak Parcel Service – platba vopred na účet

3,60€ – doručenie Kuriérom Slovak Parcel Service – platba na dobierku

1,80€ - doručenie Slovenskou poštou, 2.triedou doporučene - platba vopred na účet

2,50€ - doručenie Slovenskou poštou, 2.triedou doporučene - platba na dobierku.

Poštovné Česká republika/Rakúsko:

5,90€ – doručenie Slovak Parcel Service kuriérom – platba vopred na účet

90,79CZK- výdajné miesta Zásilkovna.cz, - platba vopred na účet

109,71CZK- výdajné miesta Zásilkovna.cz, - platba na dobierku

Cenník pre SK a EU veľkoobchod bude upresnený po zadaní objednávky.
 
Velkoobchodný cenník pre ČR:
do 20 párov- 5€ bez dph
do 45 párov -5,70€ bez dph
do 70 párov - 6,50€ bez dph
do 90 párov -7,50€ bez dph
do 130 párov- 9€ bez dph
 

Bankové spojenie pre slovenských zákazníkov:
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
Č.účtu/kód banky:  5108596240/0900
IBAN: SK1309000000005108596240

BIC: GIBASKBX

VS: číslo objednávky

Bankové spojenie pre českých zákazníkov:

Peňažný ústav: FIO Banka
Č.účtu/kód banky:  2401249658/2010

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

 

Sme platcami DPH.

Vrátenie/Výmena/Reklamácia

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Ak chcete tovar vrátiť:

 • tovar je možné vrátiť v lehote 14 dní od doručenia v neporušenom stave, zabalený, doporučene na adresu: Barefootovo, Rumančeková 18, 821 01 Bratislava
 • na faktúru, prípadne kópiu faktúry, napíšte číslo účtu na ktorý žiadate vrátiť peniaze,
 • vyplňte a zašlite nám formulár na odstúpenie od zmluvy ( emailom alebo spolu s faktúrou, Formulár na odstúpenie od zmluvy )
 • v prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady,
 • peniaze posielame späť na účet najneskôr do 14 dní po vrátení tovaru.

 

Reklamácia tovaru

v prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo má inú výrobnú vadu:

 

 • vyplňte reklamačný formulára spolu s topánočkami, dokladom/kópiou dokladu o kúpe/faktúrou ho doručte na adresu: Barefootovo, Rumančeková 18, 82101 Bratislava
 • následne vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

 • mechanickým poškodením spôsobeným kupujúcim,
 • nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • nevhodným ošetrovaním,
 • chybnou manipuláciou s výrobkom,
 • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený
 • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

 

Výmena tovaru

ak Vám nesadla veľkosť alebo máte záujem o iný tovar:

 • tovar v neporušenom stave, zabalený pošlite najneskôr do 14 dní od doručenia doporučene na adresu Barefootovo, Rumančeková 18, 82101 Bratislava ,
 • na faktúru, prípadne kópiu faktúry, napíšte o aký tovar, veľkosť máte záujem,
 • v prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený zákazníkovi späť na jeho náklady,
 • tovar vymieňame obratom. V prípade, že bude treba dorovnať cenový rozdiel alebo sa medzičasom tovar vypredal, budeme Vás kontaktovať.
Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.barefootovo.sk

 1. Spoločnosť Barefootovo s.r.o., so sídlom Rumančeková 18, 82101 Bratislava, IČO: 50144782 zapísaná na Okresnom súde v Bratislave 1, oddiel Sro, vložka 108626/B (ďalej len „predávajúci“alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3.  

  Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3z.č.351/2011,o elektronických komunikáciách., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Barefootovo.s.r.o.. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • zamestnanci spoločnosti BAREFOOTOVO S.R.O.
  • Slovenská pošta, a. s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica
  • Slovak Parcel Service s.r.o. ,Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • INTIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia
  • Zásielkovňa s. r. o.,Kopčianska 3954/39,851 01 Bratislava

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese barefootovo@gmail.com

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.barefootovo.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.
    • na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania
    • na výber relevantných reklám,
    • na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Univerzálne podmienky ochrany osobných údajov, použiteľné pre GDPR. Podmienky ochrany osobných údajov sú nutnou súčasťou internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnosť vzorových podmienok k dátumu ich stiahnutie.

Vzorové podmienky ochrany osobných údajov vrátane usmernení k ich úprave na stiahnutie tu: https://www.shoptet.sk/univerzalne-podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

I. Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ……. IČO ……so sídlom….. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú  

adresa:

email:

telefón: 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

6 položiek celkom